Rost och Humle

Vid middagstid rensade vi bort en vildvuxen buske och gjorde en spaljé av tryckimpregnerade stolpar och armeringsnät mellan stolparna. Vi ville ha något snabbväxt som fyller nätet, så det blev två Humleplantor. Rätt eller fel får nästa sommar utvisa. De skall tydligen växa snabbt och vara ganska vidlyftiga, nackdelen är att de tydligen slår rotskott.Fortsätt läsa ”Rost och Humle”

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång